Duurzaamheidsdoelen

In 2008 heeft Heinz zichzelf duurzaamheidsdoelen gesteld. Deze geven aan wat Heinz in 2015 gerealiseerd wil hebben.

John Heinz

Duurzaamheidsdoelen

Het belangrijkste doel is om de uitstoot van broeikasgassen in 10 jaar tijd met 20% te verlagen. 

Aan het eind van 2008 was 13,4% van deze reductie al gerealiseerd.

Om dit doel én de overige doelen te bereiken, legt Heinz de nadruk op:

Energieverbruik

20% reductie

Afval

20% reductie

Verpakkingsmaterialen

15% reductie

Transportkilometers

10% reductie (door efficiëntere distributie)

Hernieuwbare energie

15% van gebruik (zonne-energie, biomassa en biogas)

Landbouw

 

- CO2-voetafdruk

15% reductie

- Waterverbruik

15% reductie

- Oogst

5% vergroting (door gebruik van hybride tomatenzaden)

Waterverbruik

20% reductie (door hergebruik en verbeterde zuiveringstechnieken)

Daarbij willen we ook de betrokkenheid onder onze medewerkers vergroten door hen te stimuleren hun eigen duurzaamheidsprojecten op te zetten.

 

Missie

Als vertrouwd leider in voeding en welzijn, streeft Heinz - the original Pure Food Company - sinds 1869 naar een duurzame gezondheid voor de mens, onze omgeving en het bedrijf. Wij zijn daarmee nog steeds trouw aan de principes van onze oprichter, Henry John Heinz.